CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ NHÂN LỘC
Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225.62.62.551 / 098.82.82.551
Email: [email protected]
Website: congnghenhanloc.com